Den store guide til e-learning i din virksomhed

Learning & Training LÆSETID: 5 MIN

Med det her blog post får du GUIDEN til at få succes med e-learning i din virksomhed.

Oplever I problemer med jeres nuværende medarbejdertræning? Har den ikke den ønskede effekt? Og virker medarbejderne ikke synderligt interesseret eller engageret i træningen?

Det problem har mange virksomheder. Og synderen er ofte brugen af traditionel og teksttung e-læring. Men e-learning i dag kan så meget mere og ved at bruge engagerende e-learning i medarbejdertræningen, minimerer I omkostningerne, sparer tid og får effektiv læring, der virker. Det gælder både når medarbejderne skal lære nye regler, produkter, osv., men også når det kommer til at fastholde medarbejderne, hvortil et godt onboarding-program er nøglen (læs mere i vores onboarding-guide).

Strategi

Til at starte med er det vigtigt, at I lægger den rette strategi for læringen og det gør I bedst ved at undersøge præcis hvad behovet er i jeres virksomhed. Er der manglende produktviden, nye compliance-regler eller noget tredje medarbejderne mangler træning i?

Her er det en god ide at definere hvilke mål I har med læringen. Det gør det nemlig lettere for jer at designe læringen og evaluere på den senere hen. Og husk at dokumentér hvad I mener er behovet med data. Hvis der f.eks. er behov for at reducere udgifterne til oplæring af nye medarbejdere, så kig på hvad alt form for oplæring koster jer, f.eks. både træning og sidemandsoplæring. 

Vælg det, der har højest prioritet for jer, og som samtidig giver mest værdi for både medarbejderne og virksomheden. For hvis e-læringen skal ramme for meget, rammer det ofte slet ikke noget. Det kaldes for 80/20 princippet. Vælg de 20 procent af e-læringen som giver 80 procent værdi for jer. Og husk at gøre det klart for medarbejderne, hvad meningen er med træningen – hvad skal de lære og hvorfor. Ellers kan det være svært at få dem med ombord. 

Begrænsninger 

Vær klar over begrænsningerne med e-læring. I opnår det bedste resultat ved brug af blended learning til træning af medarbejdere. Det kan være det meste af træningen giver mening som e-læring, men så er der måske lige to områder som trænes bedst via sidemandsoplæring eller på et fysisk kursus.

Og hvis I ikke har jeres egen system til e-læringen, bør I undersøge hvilke muligheder der findes f.eks. i form af LMS systemer som vores egen Learningbank Platform

Fokus på medarbejderen 

Få læringen til at handle om medarbejderen. Medarbejderen skal tænke: "MIG MIG MIG!". Det kan I gøre ved at lave individuelle udviklingsplaner for medarbejderne, lade den nærmeste leder står for at give anerkendelser eller lave individuelle profiler til træningen, så medarbejderen logger ind i sit eget univers - ligesom på de sociale medier.

Samtidig skal det være lettilgængeligt og nemt for medarbejderne at tilgå og bruge e-læringen. Gør læringen interessant, så medarbejderne tænker: ”I want to learn” og ikke ser det som: "I have to learn". Studier viser nemlig at 90% af det vi lærer på et traditionelt kursus, har vi glemt i løbet af et år.  Så læringen skal gøres mundret for medarbejderne, f.eks. med bite sized learning eller micro learning. For medarbejderne læser ikke den 30 sider lange PDF fil du har sendt dem.

Dokumentér og evaluer 

Når medarbejderne har været igennem træningen, er det en god ide at skabe overblik og dokumentere resultaterne. Det kan nemlig være, at I oplever at træningen også har påvirket andre områder af virksomheden positivt.

Det er også en rigtig god ide at lave en brugerevaluering af træningen. Det kan gøres på flere måde, men hvis det skal have en effekt på dem, der tager beslutningerne, så bør I gøre det her: 

  • Test medarbejderne i læringen. Det viser jer nemlig hvis/hvor undervisningen kan forbedres. 
  • Lav en "kaffe evaluering" - får medarbejderens umiddelbare oplevelse.
  • Husk at få lederens syn med i evalueringen. 
  • Lav en KPI måling - så I ved om, I har nået jeres mål. 

jumpstory-download20190717-124733

Men I bør ikke stoppe her. Se på jeres data overordnet. Er der noget I bør ændre, f.eks. omformulere spørgsmål for at optimere træningen endnu mere?

 

Vil du gerne have key takes og en mere uddybende guide til e-læring? Så kan du med fordel hente vores e-bog 10 trin til succes med e-læring lige her:

tiTrinebog

Få inspiration, tips og nyheder omkring digital læring